YIKIM & TADİLAT


Hurda Karşılığı yıkım yapan firmalar arasında Bulut Hurda ayrı yer tutmaktadır. Fabrika, bina, işyeri gibi yıkım yapılmasını istediğiniz yerleri yıkmaktayız.

Ne sebeple olursa olsun binaların yıkım çalışmaları için oldukça masraf edilmektedir. İnşaat firmaları genelde boş araziler üzerine bina yapmayı ön görürler. Ancak büyük şehirlerde çoğu zaman kullanım ömrünü tamamlamış eski yapılar ve yıkılma tehlikesi taşıyan binalar yıkılarak yenileri yapılmaktadır. Bina yıkımı ve sonrasında enkazın kaldırılması için büyük bir maliyet harcanmaktadır. Firmalar bu masrafı kendi ceplerinden yapmak yerine, hurda firmalarıyla anlaşarak hurda karşılığı yıkım yaparlar. Yıkım hafriyat firmaları bu iş karşılığında bir ücret talep etmek yerine yıkılacak olan binanın işe yarayacak malzemelerini kendilerine alırlar. Bunun için de atıkların oluştukları yerlerde ayrılması gerekmektedir. Bu fikir ise firmalar tarafından seçici yıkım olarak ifade edilmektedir.

Hurda Karşılığı Yıkım Ücreti Üstlenmek

Firmalar çoğu zaman hurda karşılığı yıkım ücretini üstlenmektedir. Bu firmalar için çoğu zaman daha kazançlı olmaktadır. Yıkım firmaları kontrollü olarak malzemelerin özelliklerine göre yıkım çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Firmalara tarafından izlenilen bu yol sayesinde yıkıntı atıklarının yeniden kullanılması ve geri kazanılmasında etkinlik sağlanmış olur. Yıkım tadilat sırasında çatı, pencere, kapı, seramik malzemeleri, metal, ahşap, tuğla ve duvar malzemeleri ayrıştırılmaktadır. Yıkım firmaları ayrıştırılan bu malzemeleri satarak yıkım maliyetini karşılamaktadır.