TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM


Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması gerekmektedir.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri;

• Plastik Atıklar (plastik bidonlar, mavi bidonlar, beyaz bidonlar, PE içeriğe sahip atıklar) kendi içlerinde uygun şekilde ayrılırlar.
• Ayrılmış olan plastik atıklar kırma işlemine tabii tutulurlar. Granül prosesinde kullanılmak için plastik çapak haline getirilirler.
• Metal hurdaları parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak ve arındırma işlemine tabi tutarak hammadde niteliğine getirmek maksadıyla faaliyet gösteren metal sektörüne hazır hale getirilmektedir.